Video galerija ob Savi / Making of

Sava je naplavila testni filmski dogodek. Ritmično pljuskanje valov se je zlilo z zvočnimi podobami kratkih eksperimentalnih filmov. V mraku so notranjosti dreves zasijale.

Večmesečno spremljanje naraščanja in upadanja vodne gladine ter kopičenje materialov, ki jih odlaga reka, so se povezali v celoto. Iz naplavljene plastike sem gradil filmsko platno, zbiral nenavadne kose lesa, prevračal splav … Da lahko obudim prostor v predmestju, kjer stanujem, s podobami, ki jih je predme naplavilo večletno opazovanje narave. Iz dreves in naplavin bo zasvetilo 9 kratkih filmov v skupni dolžini 70 min.

Vabim te, da se v četrtek, 10. 6. 2021, ob 21.00 pridružiš otvoritvi video galerije na prostem (ob piknik prostorih RIC Sava, Nove Jarše). Se vidimo ob reki!

Velika hvala Matjažu, Gaji, Ani in Janu za vsestransko sodelovanje pri postavljanju in beleženju testne instalacije! Zahvaljujem se Goru iz Gledališča Ane Monro, Lidiji in Urošu z OŠ Danile Kumar, svojemu očetu Borisu ter vodnemu duhu, ki so zagotovili pripomočke in opremo, da je postavitev sploh možna.

Kar v temi zasveti iz dreves. Kar voda odloži.

Video galerija na prostem je dogodek, umeščen v izbrani naravni prostor z drevjem. Iz debel in lesenih naplavin zasijejo kratki eksperimentalni filmi, ki temeljijo na mikroskopskih podobah lesa ter zabrišejo mejo med konkretnim in abstraktnim. Svetloba v drevesih je plod večletnega ustvarjalnega dela Uroša Marolta, ki raziskuje nenavadne pojavne oblike v naravi in zvok največkrat ustvari z materiali iz gozda. Središčni del galerije predstavlja filmsko platno iz naplavljene plastike, na katerem se predvaja film Duhovi, meditativni poklon naravi. Celoten filmski program traja 70 min ter omogoča druženje in srečevanje v hipnotičnem ambientu.

Besedilo: Uroš Marolt

Foto: Gaja Naja Rojec