V. Znamenje / A Sign

Spain, 2018

Znamenje

Oljke v pravilnih vrstah so znamenje,

da je pokrajina stara. V zeleno vodo

rezervoarja so potopljeni njihovi trepetavi

spomini. Zbudijo se, ko gladino prestreli

padec olive. Jesen. Njihovo izgubljeno potomstvo

se zaradi majhnosti zdi oddaljeno,

a je polno močnih koščic, divjih sokov.

Gospod z ukrivljeno palico sedi na trgu,

s soncem na ramenih, koreninami v mozaiku tal.

Prihaja čas, ko premiki ne bodo več nujnost.

Oljke v pravilnih vrstah so znamenje,

da so drevesa našla gotovost in način potovanja,

v katerem je dovolj prostora za dihanje in ples.

Tako stara pokrajina je, da se tega ne spomni

nihče. Po napajalnih kanalih odteka voda,

pod bleščečim odsevom prhni tiha usedlina.

A Sign

Olive trees in the regular lines are the sign

the landscape is old. In the green reservoir water

their trembling memories are immersed.

They wake when the surface is shot through

with a fall of an olive. Autumn. Their lost descendants

seem distant because of their smallness,

but are full of strong pits, wild saps.

A man with a curved stick is sitting in the square

with the sun on his shoulders, with his roots in mosaic of the ground.

The time is coming when the moves will not be a necessity anymore.

Olive trees in the regular lines are the sign

the trees have found certainty and the way of travelling

with enough space to breathe and dance.

The landscape is that old nobody can remember.

Water is flowing through the channels, under

the shiny reflection a quiet deposit is falling apart.

Written, translated & photographed by Uroš Marolt.