III. Jezdeci pozabe / Riders of the Oblivion

Kyrgyzstan, 2017

Jezdeci pozabe

Nomadi živijo na robu.

Njihova dežela je preplet mineralov.

Vsaka smer neba je druge barve in vsaka barva

se v sebi neprestano seli. Jurta se zdi bela,

a jo preplavljajo sence in tiha domačnost.

Skozi tunduk pristajajo zvezde in angeli

na krilatih konjih. Gostje sedijo nasproti vrat,

a nikdar zares ne odidejo. Mleko jim teče

po bradah in prsti so lepljivi od kompota.

Čajne skodelice nimajo dna. Gospodinja

nalaga kravjake v peč, da obrazi postajajo

mehki in govorica počasi zavre.

Mehurček v zelenem kristalu prehaja skozi

letne čase. Iz struge ledeniškega potoka

ga dvigne razbrazdana roka. Bolot ga spravi

v žep in nadaljuje z žilavo hojo.

To je nekakšen način, da človek prestavi goro.

Riders of the Oblivion

Nomads live on the edge.

Their land is an intertwinement of minerals.

Every direction in the sky has a different colour and every colour

moves constantly in itself. The yurt seems white

but is overflown by shadows and quiet intimacy.

Through the tunduk stars are landing, and angels

on winged horses. Guests sit opposite the door,

they never truly leave. The milk pours over their chins

and their fingers get sticky from the compote.

Teacups do not have a bottom. The hostess

loads cowpats in the oven, the faces

are becoming soft and talking slowly boils.

A bubble in the green crystal is passing through

the seasons. A furrowed hand lifts it up

from the riverbed of the glacier stream. Bolot puts it

in the pocket and continues his tenacious walk.

This is some kind of way for human to move a mountain.

Written, translated & photographed by Uroš Marolt.