VI. Oaza / Oasis

Oaza Kot spomin ravna ulica z rdečim glinenim obzidjem na obeh straneh, za njo pustinja. Mož sedi na zidu in strmi v daljavo nad čredo…

Continue Reading

V. Znamenje / A Sign

Znamenje Oljke v pravilnih vrstah so znamenje, da je pokrajina stara. V zeleno vodo rezervoarja so potopljeni njihovi trepetavi spomini. Zbudijo se, ko gladino prestreli…

Continue Reading

Sacred Places

Imagine you are entering a calendar. The only difference is it can have more than 12 months. Each month of the unusual year 2020 is…

Continue Reading

Rog!

Rog is a place of people. It embodies the great strength we could see when we were rehearsing there, performing with our shows, meeting people,…

Continue Reading