VI. Oaza / Oasis

Oaza Kot spomin ravna ulica z rdečim glinenim obzidjem na obeh straneh, za njo pustinja. Mož sedi na zidu in strmi v daljavo nad čredo…

Continue Reading

V. Znamenje / A Sign

Znamenje Oljke v pravilnih vrstah so znamenje, da je pokrajina stara. V zeleno vodo rezervoarja so potopljeni njihovi trepetavi spomini. Zbudijo se, ko gladino prestreli…

Continue Reading